Duyurular

Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 17.12.2023 tarihinde 11:00-13:00 saatleri arasında dernek genel merkezinde yapıldı.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunup görüşülmesi, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’nun ibraları, 2023 çalışma döneminin plan ve bütçesinin izahatı, görüşülüp onaylanarak oy birliği ile kabul ve ibra edildi. 

Tek listeyle girilen seçimde oy birliğiyle gerçekleşen seçim neticesinde 2024-2026 Dönemi Yönetim Kurulumuz şu şekilde oluşmuştur:

Kasım KILIÇ (Başkan)

Abdulselam BULDUK (Başkan Yardımcısı)

Şeref YURTTAPAN

Metin ÇAMUR

Adem SARIDAĞ

Genel Kurul sonuçlarının tüm köylülerimize hayırlı olması dileklerimizle.
Saygılarımızla.